En Kultur som präglas av Mångfald och Integration

De mångsidiga och drivna människorna  på Stanley Black & Decker har en gemensam passion för att skapa produkter, verktyg och lösningar för dem som gör världen. Vart du än går i vårt företag, hittar du orubblig hängivenhet till prestanda, innovation, kundnöjdhet och socialt ansvarstagande. Genom att attrahera, utveckla och behålla de bästa teamen av olika och engagerade medarbetare, hjälper vi att inse livets potential för oss själva, våra kunder och våra aktieägare.