Unison-Utbildning

PACOM ge Unison-kurser under hela året för att hjälpa våra kunder att förverkliga det fulla värdet av vår integrerade säkerhetslösningsplattform. Kunder kommer att kunna utforska funktionerna i PACOM Unison och våra produkter samt hårdvara. Kunder kan öka sin kunskap om varje programvara potential genom de utbildningar/ kurser som erbjuds.

Kontakta oss för mer information.

Unison grundkurs

Välkommen till Grundkurs Pacom Unison med Sentrion S4. Denna kurs vänder sig främst till tekniker som skall driftsätta och sköta service på anläggningar med Unison, men alla som har behov av att få en grundlig teknisk genomgång och förståelse för Unison och Sentrion S3, har också stor nytta av denna kurs.

Kusen är uppbyggd i ett antal avsnitt där varje avsnitt består av en dels en teoretisk genomgång av Unison på storbildsskärm och dels en övningsuppgift.

Övningsuppgifterna innebär att steg för steg driftsätta och konfigurera en Unison-installation. Övningsuppgifterna är beroende av varandra och innan man påbörjar en övningsuppgift bör man ha slutfört föregående övningsuppgifter. De flesta övningsuppgifter har även ett lösningsförslag där man steg för steg handleds för ett genomförande av övningsuppgiften.

Det är valfritt men försök i möjligaste mån att utföra övningsuppgifterna utan att titta på lösningsförslaget.

Många övningsuppgifter har även extrauppgifter. Dessa är till för de som tycker att kurstakten är för långsam eller vill fördjupa sig ytterligare. Extrauppgifterna har inga lösningsförslag.

Kort Beskrivning

Grundutbildningen är 3 dagar och vänder sig till personer som ska driftsätta och utföra service på Unison-installationer. Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha förståelse för hur man driftsätter Sentrion centralenhet i PACOM Unison. Vidare ska kursdeltagarna självständigt kunna konfigurera larm och passersystemsfunktioner i PACOM Unison. Utbildningen varierar genomgång av teori och övningsuppgifter med praktiskt handhavande så att deltagaren själv verkligen får ”känna” på systemet.

Kursmål

Följande delmoment ingår i kursen:

 Övergripande introduktion av Unison.

 Genomgång av Sentrions systemkomponenter

 Installation och konfigurering av Unison och nödvändiga 3:e parts produkter.

 Övergripande handhavande i Unison.

 Övergripande kunskap om utforskaren och hur man ansluter olika typer av system.

 Anslutning och konfigurering av Sentrion larm- och passernod.

 Definiering av arbetsyta och roller.

 Larmhantering och larmstyrning.

 Larmprogrammering.

 Generella sökfunktioner och filtrering av listor.

 Historik och spårbarhet i Unisons loggar

 Programmering och konfigurering av automatiska styrningar.

 Grafikredigering och hantering av systemet via grafikbilder.

 Säkerhetskopiering och återställning av säkerhetskopia.

 Operatörer och operatörsrättigheter.

 Instruktionstexter och larmkodning.

Associerat certifieringsprogram

Certifikatnamn: Unisoncertifikatet
Giltig: 24 months
Obligatoriska kurser: Unison grundkurs, Unison fortsättningskurs

DatumTillgänglighetPlats

There are no Courses available at this moment.

Unison fortsättningskurs

Välkommen till fortsättningskurs Pacom Unison med Sentrion. Denna kurs vänder sig främst till tekniker som genomfört grundkursen Pacom Unison med Sentrion och syftar till att ge repetition samt djupare kunskap om de möjligheter som Sentrion erbjuder. Personersom tillskansat sig likvärdig kunskap via praktiskt arbete eller likvärdig grundkurs och har behov av att få en grundlig teknisk genomgång och förståelse för Unison tillsammans med Sentrion, har även de stor nytta av denna kurs.

Kusen är uppbyggd i ett antal avsnitt där varje avsnitt består av dels en teoretisk genomgång av Unison på storbildsskärm och dels en övningsuppgift.

Övningsuppgifterna innebär att steg för steg driftsätta och konfigurera en Unisoninstallation. Övningsuppgifterna är beroende av varandra och innan man påbörjar en övningsuppgift bör man ha slutfört föregående övningsuppgifter. De flesta övningsuppgifter har även ett lösningsförslag där man steg för steg handleds för ett genomförande av övningsuppgiften.

I möjligaste mån bör du försöka att utföra övningsuppgifterna utan att titta på lösningsförslaget, men detta är naturligtvis helt valfritt.

Många övningsuppgifter har även extrauppgifter. Dessa är till för de som tycker att kurstakten är för långsam eller vill fördjupa sig ytterligare. Extrauppgifterna har inga lösningsförslag.

Kort Beskrivning

Fortsättningskursen är 2 dagar och vänder sig främst till tekniker som genomfört grundkursen PACOM Unison med Sentrion och syftar till att ge djupare kunskap om de möjligheter som Sentrion erbjuder. Personer som tillskansat sig likvärdig kunskap via praktiskt arbete eller likvärdig grundkurs och har behov av att få en grundlig teknisk genomgång och förståelse för Unison tillsammans med Sentrion S3, har även de stor nytta av denna kurs.

Kursmål

Målet med denna kurs är att deltagaren självständigt skall kunna:

  • Planera och driftsätta både enklare och avancerade funktioner för larmstyrning och larmhantering
  • På bästa sätt kunna hantera och genomföra förändringar i en befintlig anläggning
  • Uppnå kunskap om hur Unison i kombination med Sentrion bäst konfigureras för att få en autonom och driftsäker anläggning
  • Få insikt och kunskap om de avancerade funktioner som finns tillgängliga för att hantera olika kunders behov
  • Hantera Unisons närvarzoner och konfigurera funktion för antipassback i Sentrion.
  • Felsöka och utföra teknisk service

Associerat certifieringsprogram

Certifikatnamn: Unisoncertifikatet
Giltig: 24 months
Obligatoriska kurser: Unison grundkurs, Unison fortsättningskurs

DatumTillgänglighetPlats
Dec 1, 2020 - Dec 2, 2020
09:00 - 16:30
Återstående utrymmen: 7 Kistagången 26,16440, Kista
Närliggande Hotell »
Boka nu

Unison grundkurs

Välkommen till Grundkurs Pacom Unison med Sentrion S4. Denna kurs vänder sig främst till tekniker som skall driftsätta och sköta service på anläggningar med Unison, men alla som har behov av att få en grundlig teknisk genomgång och förståelse för Unison och Sentrion S3, har också stor nytta av denna kurs.

Kusen är uppbyggd i ett antal avsnitt där varje avsnitt består av en dels en teoretisk genomgång av Unison på storbildsskärm och dels en övningsuppgift.

Övningsuppgifterna innebär att steg för steg driftsätta och konfigurera en Unison-installation. Övningsuppgifterna är beroende av varandra och innan man påbörjar en övningsuppgift bör man ha slutfört föregående övningsuppgifter. De flesta övningsuppgifter har även ett lösningsförslag där man steg för steg handleds för ett genomförande av övningsuppgiften.

Det är valfritt men försök i möjligaste mån att utföra övningsuppgifterna utan att titta på lösningsförslaget.

Många övningsuppgifter har även extrauppgifter. Dessa är till för de som tycker att kurstakten är för långsam eller vill fördjupa sig ytterligare. Extrauppgifterna har inga lösningsförslag.

Kort Beskrivning

Grundutbildningen är 3 dagar och vänder sig till personer som ska driftsätta och utföra service på Unison-installationer. Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha förståelse för hur man driftsätter Sentrion centralenhet i PACOM Unison. Vidare ska kursdeltagarna självständigt kunna konfigurera larm och passersystemsfunktioner i PACOM Unison. Utbildningen varierar genomgång av teori och övningsuppgifter med praktiskt handhavande så att deltagaren själv verkligen får ”känna” på systemet.

Kursmål

Följande delmoment ingår i kursen:

 Övergripande introduktion av Unison.

 Genomgång av Sentrions systemkomponenter

 Installation och konfigurering av Unison och nödvändiga 3:e parts produkter.

 Övergripande handhavande i Unison.

 Övergripande kunskap om utforskaren och hur man ansluter olika typer av system.

 Anslutning och konfigurering av Sentrion larm- och passernod.

 Definiering av arbetsyta och roller.

 Larmhantering och larmstyrning.

 Larmprogrammering.

 Generella sökfunktioner och filtrering av listor.

 Historik och spårbarhet i Unisons loggar

 Programmering och konfigurering av automatiska styrningar.

 Grafikredigering och hantering av systemet via grafikbilder.

 Säkerhetskopiering och återställning av säkerhetskopia.

 Operatörer och operatörsrättigheter.

 Instruktionstexter och larmkodning.

Associerat certifieringsprogram

DatumTillgänglighetPlats
Nov 17, 2020 - Nov 19, 2020
09:00 - 16:00
Återstående utrymmen: 0 Kistagången 26,16440, Kista
Närliggande Hotell »
Dec 8, 2020 - Dec 10, 2020
09:00 - 16:00
Återstående utrymmen: 8 Kistagången 26,16440, Kista
Närliggande Hotell »
Boka nu