Det förgångna, nutiden och framtiden

Genom att utveckla banbrytande teknik som banar väg för integrerade säkerhetslösningar genomgår PACOM en period av intensiv aktivitet. Gavin O’Keeffe, företagets globala tekniska chef, tittar närmare på vad som har hänt och vad vi kan förvänta oss under de kommande månaderna.

Sektorn för säkerhet och tillträde genomgår en period av innovation, teknisk utveckling och intensiv tillväxt. För PACOM visade detta sig under första kvartalet 2018 då vi gjorde vårt bästa resultat någonsin när det gäller handel. Vi lanserade 20 produkter under det första halvåret 2018 och är på god väg att matcha detta under årets andra del.

Integratörer och slutanvändare väljer att jobba med innovativa leverantörer och vårt FoU-team deltog nyligen i ett hackathon som varade i en vecka. Det gav utvecklarna möjlighet att fördjupa sig i kreativt uttryck, bilda team kring ett problem eller en idé och titta på hur ny teknik kan integreras i våra produkter och system. Några fantastiska idéer som i nuläget undersöks vidare utvecklades under detta evenemang.

På PACOM vill vi förbättra prestandan hos våra lösningar så att information kan överföras snabbt och effektivt. Allt mer nätverkstrafik måste behandlas i realtid och vi har utvecklat en ny algoritm som gör dataöverföringen snabbare och har potential att behandla över 1 000 händelser i sekunden. Detta är branschledande och väldigt betydelsefullt när det gäller att skydda människor och resurser.

Dagens kunder väntar sig samma funktionsnivå i sin jobbrelaterade teknik som från enheter som smartphones. Många av oss känner till kontaktlös mobilbetalning och vi har tagit in denna princip i tillträdeskontrollen. Genom användningen av Bluetooth Low Energy (BLE) erbjuder mobilläsare en helt ny nivå av pålitlighet och flexibilitet för slutanvändarna och vi är inom kort redo att lansera denna lösning för våra produkter.

Trots framsteg inom många områden av tillträdeskontroll har däremot säkerhetsnivån mellan läsare och kontroller inte alltid varit hög. Vi har jobbat hårt med att förbättra detta och vi har nu ett system som testats för att uppfylla Advanced Encryption Standard (AES) 128-bitars – en standard som erkänns som extremt säker och praktiskt taget omöjlig att hacka. Detta minskar risken för obehörigt tillträde markant och ökar säkerheten i slutanvändarens byggnad.

Trots att det var en hel del uppståndelse i samband med introduktionen av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) när den trädde i kraft i maj har den inte skapat så många rubriker på senare tid. Det betyder dock inte att organisationer ska sluta arbeta med system för inhämtning, behandling och lagring av personuppgifter. Vi på PACOM fortsätter att ta GDPR på allvar och vi har integrerat ett antal krypterings- och hanteringsverktyg i våra lösningar för att skydda personuppgifter. De gör det lätt för användarna att uppfylla villkoren i GDPR och ger dem en sak mindre att oroa sig över.

Även om det alltid är bra att reflektera över aktuella framgångar vet vi att varje ny dag medför nya hot och risker. Därför har vi över 50 FoU-tekniker som jobbar hårt med att leverera system som flyttar fram gränserna för vad som är möjligt med teknik för säkerhet och tillträdeskontroll.

Comparte este artículo