Enbart en kontakt

Richard Joslin, global försäljningsdirektör på PACOM Systems, förklarar hur ett fullt integrerbart säkerhetssystem skapar säkrare detaljhandelsmiljöer med ökad potential att förbättra kundupplevelsen och samtidigt tillhandahålla en mycket flexibel säkerhetslösning.

Köpcentrum står inför en mängd säkerhetsfrågor att tänka på. Det sträcker sig allt ifrån stöld, antisocialt beteende och terrorism till vandalism, våld mot personal och överensstämmelse med hälsa och säkerhet – något som är mycket i framkant sedan koronaviruspandemin. Med resurser som  redan är överbelastade och med högre efterfrågan för att säkerställa säkerheten kan användningen av säkerhetsteknik vara en stor tillgång.

 

Behov av hastighet

Att skydda personal och kunder kräver att man snabbt identifierar platsen för en händelse, identifiering av gärningsmännen och vidta åtgärder för att förhindra ytterligare störningar. Dessa åtgärder hindras avsevärt av flera olika säkerhetssystem som inte sammarverkas. Enkelt uttryckt kommer en ineffektiv säkerhetsstrategi inte att göra det möjligt att vidta de lämpliga åtgärder för att motverka risker eller hot och hantera dem när de inträffar.

Ett överordnat säkerhetssystem integrerar passerkontroll, inbrottslarm, video, intercom, hissar, branddetektering, belysning och praktiskt taget alla andra byggnadstekniska lösningar. Genom att presentera data från flera källor i en och samma grafik kan säkerhetspersonal och anläggningschefer ”se den större bilden”, optimera driften, automatisera åtgärder och säkerställa snabbast möjliga svar.

 

Täcker alla områden

Med ett överordnat säkerhetssystem så innebär det att användare drar nytta av kraftfull fjärrövervakning, förbättrad videokontroll och standardiserade säkerhetspolicyer i en eller flera fastigheter. En helt integrerad lösning gör det även möjligt att erbjuda kontroll för de enskilda butikerna via den centrala resursen som då erbjuder ”bälte och hängslen” -strategi.

Om ett larm utlöses kommer butikspersonalen att varnas, liksom säkerhetsansvarig för shoppingcentret, som i sin tur kan vidta nödvändiga åtgärder. Detta inkluderar användning av fjärrutredningar, där man använder CCTV-systemet för att automatiskt optimera  konfigurationer för att ge en omedelbar överblick över vad som händer. På liknade sätt vid en händelse, kan förutbestämda förväg med varje butik / företagsägare, vilket undviker duplicering av vissa åtgärder, vilket i sin tur erbjuder en mer förbättrad sevice. Med ett överordnat säkerhetssystem tillhandahåller också ett granskningsspår som beskriver de nödvändiga procedurerna och åtgärderna, så det är möjligt att bevisa att en fördefinierad strategi också har följts.

 

Addera värde

Säkerhets- och passerkontrollteknik har utvecklats för att integrera funktioner som går långt utöver enkel övervakning. I fallet med en total nedstängning är det till exempel möjligt att hantera processen strategiskt genom att föra hissar till en inställd position, låsa externa dörrar, avaktivera kortläsarna, stoppa rulltrappor och justera belysning inom specifika områden. Passerkontrollteknik kan också användas för att redovisa personal vid uppsamlingsplats och identifiera de som inte har ”stämplat in” vid en händelse.

Medan säkerheten fortfarande är lika angelägen som någonsin, är det också att se till att kundupplevelsen är positiv. Som ett resultat kan återförsäljare utöka användningen av säkerhetsteknologi som centraliserad hantering av säkerhetsportföljen och implementera användningen av programvara för affärsinformation som erbjuder analys. Dessa kan öka engagemangsnivån, fokusera på att marknadsföra produkter och ge information som fotfall och värmekartor som visar hur länge kunderna spenderar på vissa platser.

 

Kunskap är makt

Data kan användas för att analysera fotsteg, handlarens rörelse och beteende, prestandamätvärden, samt produktattraktion och konvertering. Varje del av ett köpcentrums design och layout kan bedömas, granskas och konfigureras för att erbjuda kunderna bästa möjliga upplevelse och identifiera områden som erbjuder ökad försäljningspotential.

Det kan automatiskt identifiera riskabelt beteende, övervaka och hantera social distansering, underlätta folkräkning och möjliggöra spårning av personer. Videoverifiering, automatisk nummerplåtsigenkänning, videoanalys och större integrationer av säkerheten och passerkontroll bör därför betraktas som viktiga verktyg för inteligent affärsinformation. Dessutom tillåter nyare teknik nu CCTV-kameror att göra det möjligt för företag att identifiera kända brottslingar och dela all relevant information med andra butiker och brottsbekämpande myndigheter.

 

Skräddarsydd lösning

Köpcentrum är komplexa och ständigt föränderliga miljöer. Som ett resultat måste butikerna förnya sig genom att anta nya sätt att förhindra förluster samt engegera kunder på ett positivt sett som avgör dynamiken hur de handlar. Det är därför dags att se bortom den endimensionella synen på säkerhet.

För mer information besök http://www.pacom.com/en eller

e-posta:  marketing@pacom.com

Comparte este artículo