ÖPPNA ÖVERORDNADE SYSTEM BLIR ALLT VIKTIGARE INOM SJUKHUSSEKTORN

Senast i ledet är Angereds Närsjukhus i Göteborg, vilka har valt den öppna, integrerade plattformen PACOM Unison till att säkra sjukhuset. Unison kommer att samla och presentera information från passer-, larm-, brand-, video- och porttelefoni i ett gemensamt användargränssnitt från vilket systemet per automatik kan agera på olika händelser och förebygga oönskade event.

”Vi kan se att alltfler sjukhus har insett det stora värdet med att ha en överordnad plattform som erbjuder smarta integrationsmöjligheter med ett flertal olika tredjepartssystem och är oberoende av tillverkarens hårdvara. Unison har sedan tidigare blivit vald av bland annat det franska universitetssjukhuset CHRU i Besançon och Nya Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och det känns riktigt roligt att Angereds Närsjukhus också har insett mervärdet med Unison”, säger Håkan Björkman, säljchef hos PACOM i Norden.

För Angereds Närsjukhus var det viktigt att kunna investera i en öppen säkerhetslösning som har förmågan att hantera hög besökartrafik utan att påverka anläggningens nätverk. Systemet skulle dessutom vara flexibelt och tillhandahålla möjligheten att enkelt kontrollera tillgång till alla områden, både begränsade områden där större säkerhetsåtgärder krävs och allmänna ytor där mycket folk rör sig under dygnet. Det var också viktigt att kunna använda grafiken i systemet till att hantera händelser och återställa larm.

”Vi vet att Unison uppfyller ovanstående krav och mycket mer därtill, så vi är väldigt glada över att så många stora sjukhus, däribland Angered, ser potentialen med Unison. Detta fortsätter att sporra vårt arbete med att utveckla och förbättra Unison ytterligare för att tillgodose fler behov inom sjukhussektorn. Unisons öppenhet i termer av både integrationsmöjligheter och ett starkt återförsäljarnätverk signalerar den trygghet våra kunder värdesätter hos en systemintegratör ”, fortsätter Håkan.

Angereds Närsjukhus är ett nytt sjukhus i Nordöstra Göteborg för invånare i Angered och östra Göteborg. Sjukhuset erbjuder specialistvård i medborgarnas närhet. Leveransen av säkerhetslösningen för detta projekt har tidigare utförts av Imtech Elteknik AB Region Säkerhet numera Confidence Security Sweden AB, som övertog verksamheten den 1 februari 2015.

Comparte este artículo

Relaterade bilder