PACOM EXPANDERAR TEAMET SOM EN DEL AV VERKSAMHETSPROGRAMMET FÖR UTVECKLING I INDIA

Arun Datta har gått med PACOM teamet som Regional Säljchef– Indien, med bas i Mumbai. Han tar med sig en stor erfarenhet inom den Indiska säkerhetsmarknaden, som han kommer att kanaliseras till att utveckla större varumärkeskännedom av PACOM i Indien och körning antagandet av PACOM integrerade säkerhetslösningar förvaltning genom ansikte mot ansikte kontakter med potentiella kunder, konsulter och samarbetspartners.

”PACOM har haft en lågmäld närvaro i Indien under en tid, men vi anser att nu är ett lämpligt tillfälle att aktivt marknadsföra våra tjänster”, säger Arun. ”Vi har identifierat en växande tonvikt på digital management-lösningar som lätt kan integreras med ett brett utbud av säkerhet, brand och byggsystem på en gemensam plattform, för centraliserad övervakning och kontroll. PACOMs sortiment uppfyller detta krav.”

PACOM har två Öppna Plattformar för säkerhetshantering för kunder: PACOM GMS™ och PACOM Unison™ som möjliggör integration av ett stort utbud av tredjepart system. ”Även om det är tänkt för olika tillämpningar och kunder, gör våra GMS och Unison system det möjligt för kunderna att utnyttja befintlig utrustning där detta är önskvärt och / eller anger mest lämplig säkerhetsteknik för deras syften, utan tvång. Med flertalet av de lösningar som idag finns i Indien, är detta inte möjligt, kundernas val är begränsat som har potential att äventyra säkerheten, säkerheten och även företagets effektivitet, såväl som ofta resulterar i mer kostsamma system generellt.”

Kring utnämningen av Arun att hjälpa till att driva PACOM: s verksamhet i Indien, säger Giri Ramamoorthy, Säljdirektör & Verksamhetsutveckling -Asien, USA: ”att ha en heltidsanställd säljare inom landet är viktiga för PACOM, då en lokal närvaro anses vara väsentlig om ett företag ska lyckas på den växande Indiska marknaden. Arun har en gedigen erfarenhet av tio år i säkerhetsbranschen, med sitt sista inlägg innan gick med PACOM som Regional Säljchef –Västra Indien för Honeywell Security. Hans kunskap om marknaden är utmärkt och den entusiasm och professionalism han tar med denna roll, kommer att göra det möjligt för oss att öppna nya dörrar i Indien i en tid då budgeten för säkerheten ökar men det finns en kompetensbrist på marken.”

Comparte este artículo