PACOM Group Och Tlab West Fördjupar Samarbetet

PACOM har genom sin integrerade säkerhetsplattform Unison skördat stora framgångar inte minst på den Nordiska marknaden. Genom detta samarbete kommer PACOM att ytterligare förstärka värdet för sina kunder genom att erbjuda ännu större valfrihet av integrationsmöjligheter mot Unison.

TLAB West AB som har lång erfarenhet och hög kompetens inom tekniska säkerhetssystem har under flera år utvecklat nästa generations integrerade system Sentrion. Det fördjupade samarbetet med PACOM innebär att TLAB West och deras produkt Sentrion får tillgång till ett redan väl uppbyggt återförsäljarnät med stor kompetens kring säkerhetsplattformen Unison. Nästa steg är nu att introducera Sentrion för våra återförsäljare och därefter påbörja arbetet med att certifiera våra partners.

”Vi ser väldigt positivt på detta samarbete. Sentrion har redan idag en djup integration mot Unison och med PACOM som distributionspartner stärker vi samarbetet mellan företagen ytterligare. Genom att i samarbete med PACOM erbjuda vår plattform säkras nödvändig support och kompetens för både Unison och Sentrion, vilket ytterligare stärker vår gemensamma position på marknaden”, säger Jan Blom, VD på TLAB West AB.

”PACOM har som mål att utveckla Unison mot att vara en oberoende, öppen plattform där användarens behov styr valet av tredjepartsystem som Unison integrerar mot. Samarbetet med TLAB ger våra kunder en lösning som backas upp av våra kvalificerade återförsäljare med hög produktkunskap och kompetens”, sa Håkan Björkman, Säljchef hos PACOM i Norden.

Comparte este artículo