PACOM Spanien Firar 10 År!

Artikeln är en översättning av den ursprungliga artikeln i SEGURITECNIA Juli – Augusti utgåvan 2017
Grundades i Australien för nästan 35 år sedan, har PACOM nu klarat ett decennium på den spanska marknaden. Enligt Miguel Ángel García, Vice VD för affärsutveckling i företaget för Södra Europa, har säkerheten förändrats dramatiskt under denna tid. Och det kommer att fortsätta att förändras som ett resultat av företagets lösningar såsom Grafiska Hanteringssytem (GMS), en av nyheterna i PACOM för en aktivitet, trygghet, där ”förebyggande är den bästa kvaliten,” säger experten.

– Detta år, firar PACOM 10 år i Spanien. Vad är grunden med företagets erfarenhet i landet under detta årtionde?

Det är svårt att sammanfatta de senaste 10 åren i bara några meningar, då jag har många minnen och anekdoter. Detta projekt startades av två av oss med en massa illusioner och total hängivenhet. Vi visste helt enkelt att vi hade den bästa produkten och den bästa lösningen. Resten var en fråga om att veta hur man ska förklara våra teknologier och lösningar på säkerhetsmarknaden, och att EN (Europeisk) standarden, dock imponerande, skulle revolutionera förståelsen för hantering av säkerhet. Efter dessa tio år, fortsätter PACOM España att växa och positionera sig på marknaden med den mest avancerade tekniken. Och, utan tvivel, är vår viktigaste tillgång våra medarbetare. Utan dem skulle vi inte vara där vi är idag.

– Hur har säkerhetsmarknaden förändrats sedan företaget grundades i Spanien fram till denna dag?

Framför allt har vi märkt att den här branschen blir mer professionell över resten av länder och marknader. Detta ger oss en övergripande perspektivet av de förändringar och problemen i olika säkerhetspolitiska området. Det bör också noteras att övergången från analog till digital säkerhet har banat väg för att tolka elektronisk säkerhet som ett element för skydd och förebyggande åtgärder. Detta, i sin tur, som tillför värde till arkitektur av de nuvarande säkerhetssystemen, såväl som utvecklandet av en förebyggande och effektiv förvaltning genom användning av teknik som, utan tvekan, gör vårt arbete lättare när det gäller säkerhet.

– Vilka mål, både ekonomiska och strategiska, har företaget satt upp för de närmaste åren? Vad kommer er strategi vara för att uppnå dem?

På kort sikt är vårt mål att arbeta på de mest avancerade plattformar, såsom Internet of Things, och för att skapa förvaltning och övervakning av lager som bygger på logisk säkerhet. För det här har vi gjort en initial investering på 10 miljoner dollar. Vi har dessutom för avsikt att behålla och främja innovation och utveckling av våra kunder, PACOM engagemang är och kommer att vara tillhandahållande av teknik och applikationer för att underlätta arbetet för Säkerhets Avdelningar.

– Hur tror du marknaden för säkerhetsteknik kommer att utvecklas under de kommande åren?

Med tanke på de senaste framstegen av tillverkare och att teknik inte längre ”skrämmer” oss, och att de vid denna tidpunkt, är en del av vår vardag och processer, så kommer det att fortsätta växa på vägen av digitaliseringen, baserat på de nuvarande kommunikationssystemen. Med beaktande av den senare, som vi föreslår att skydda och hålla ifrån attacker.

– En av nyheterna på PACOM är ert Grafiska Hanteringssystem (GMS) för integrering av olika verksamheter inom säkerhetshantering. Vad exakt är denna lösning och vilka är de viktigaste resultaten?

Vår GMS tillåter oss att sammanställa all den information som krävs via ett enkelt gränssnitt på kontrollpanelen, vilket ger en global och skräddarsydd vision av alla säkerhetssystem, både vår egen och av tredje part. Det ger i alla tider, den information som våra 8002 och 8003 Styrenheter skickar och tar emot från servrar och som i sin tur skickas till användarens system. Allt detta samtidigt som en perfekt samverkan och synkronisering av alla händelser för att uppnå en dynamisk och effektiv hantering av säkerhet element, utgör hela systemet.

– Systemintegration är numera ett krav som i stort sett alla tillverkare följer. I själva verket, normer har skapats under de senaste åren för att underlätta kommunikation. Men vilka är de största utmaningar inom integrationen som fortfarande upplevs både av leverantörer och installatörer?

I själva verket, integration och samverkan av system och delsystem ska uppstå i ett logiskt och standardiserat sätt, vilket kommer att underlätta arbetet för tillverkare, installatörer och säkerhetsföretag. Detta är en pågående fråga för oss alla som måste regleras på ett effektivt sätt. Och detta kommer att vara möjligt genom regleringar som behandlar detta segment inom säkerhetsbranschen.

– Vilka andra typer av nyheter arbetar ni på detta år och när kommer de att släppas?

Vi fokuserar på det faktum att vårt fullständiga hårdvara-utbud kan ansluta via IP, samt med RS-portar för kommunikation; allt detta och samtidigt förbättra prestanda. Dessutom, förutom området forskning & utveckling, arbetar vi på PACOM programvara innovationer, såsom de redan kända GMS och EMCS. Vi, som tillverkare, bör vara i linje med den nya säkerhetsavdelningar, vilket ger mycket specialiserade kunskaper inom it-säkerhet och logisk säkerhet. Som en del av våra innovationer, kommer vi att utveckla en programvara som kallas GMS 2020, vilket kommer att kunna validera de olika säkerhetsnivå lager och segment, både för oss och för tredje part, för att granska system och jobba vidare på förebyggande åtgärder.

– PACOM samarbetar med olika leverantörer i vårt land. Hur arbetar ni med kanalen och vilka attribut och fördelar erbjuder er modell?

Under dessa 10 år, har vår största bedrift varit att nå kunder på ett tydligt och kraftfullt sätt, att erbjuda den senaste tekniken i branschen. Uppenbart, är att integrator-kanalen måste vara den som genomför dessa investeringar och som bör ha ett brett utbud av information och kunskap om PACOM för att tillhandahålla kvalitet och service med hjälp av våra certifieringsprogram baserat på nivåer. Jag är en av dem som, ibland, som tycker att, ett plus ett plus blir tre.

-Inom PACOM service portfolio, så är många av lösningarna riktade till användare som hamnar, flygplatser, hälsa, bank… dvs infrastruktur, vilket i vissa fall, är av strategisk betydelse för nationell säkerhet. Vilka funktioner bör ingå i de lösningar som syftar till att dessa miljöer?

PACOM engagerade sig i att skapa ett teknik område för att kunna tillhandahålla lösningar och tjänster för denna typ av användare. Vi fick Klass 4-certifiering för alla våra produkter för mer än ett år sedan, och vi har referenser för kritisk infrastruktur. I Spanien, installerar nu de ledande företagen dessa system och tillämpar de tekniska lösningar som tillhandahålls av PACOM för det förebyggande arbetet.

– It-säkerhet är en av de viktigaste frågorna för företag, särskilt med tanke på behovet av att integrera olika system och att alla dessa är säkra. Hur arbetar PACOM för att säkerställa att era lösningar är robusta och säkra när de ansluter till nätverket?

Sedan dess början, har PACOM utvecklat ett eget kommunikationsprotokoll mellan sina system. Och när jag säger sedan dess början, hänvisar jag till nästan 35 års erfarenhet av att arbeta i utvecklingen av kommunikation inom internationell räckvidd, vilket ger oss större trygghet när vi arbetar med våra kunders IT-avdelningar och vid analys av de lösningar som bäst passar deras behov. På grund av de många former av angrepp som vi har sett på sistone, har it-säkerhet blivit vår största oro. Därför bör vi alltid vara på jakt efter potentiella attacker på säkerhetssystemen. I detta avseende, upprätthåller vi på PACOM en kultur av ständiga förbättringar och hela vårt team får lämplig utbildning för att känna till och förstå denna typ av problem. Dessutom kan våra kunder, genom oss, få genomgå tester och interna och oberoende revisioner för att garantera alla sina system. I detta avsnitt, förebyggande, än en gång, är detta den bästa säkerhetskvaliten.

SEGURITECNIA Juli – Augusti 2017

Comparte este artículo

Relaterade bilder