PACOM Unison utgör grunden för säkerhetslösningen på Nya Karolinska Solna – projektet

Nya Karolinska Solna är projektnamnet för ett helt nytt universitetssjukhus som är toppmodernt i flera avseenden, med Skanska som totalentreprenör. För att kunna möta kraven från framtidens sjukvård och forskning har projektet valt ett koncept där patienten är i fokus. Detta märks inte minst av satsningen på patient-, besökar- och personalsäkerheten. PACOM Unison har blivit valt till att utgöra grunden för all säkerhetsövervakning i termer av passer-, larm-, video – och porttelefonihantering.

Sjukhusets ca 4 500 dörrar, över 25 000 larmpunkter, kameror och porttelefoner kommer att hanteras från den öppna, fristående säkerhetsplattformen Unison.

” Unison har varit ett självklart val för flera sjukhus främst tack vare sin öppenhet vilket gör systemet helt oberoende av tillverkarens hårdvara. Detta tillåter plattformen att integreras med ett brett urval kända systemleverantörer med vilka Unison har djup integration. Unisons användarvänlighet och smarta funktioner så som automatisk uppladdning av konfigurationsdata och smart AutoCad länkning gör systemet väldigt effektivt i sådana här omfattande installationer”, säger Stefan Engman, projektchef hos Skanska Installation AB.

Sjukhus har ofta fysiska säkerhetskomponenter så som passerkontroll, larm, video och HR system och så länge som dessa hanteras som separata system är det svårt att få en överblick över all information som kommer från dessa system. Detta i sin tur leder till högre risk att man inte kan agera på en händelse på det mest effektiva sättet och operationell ineffektivitet kan uppstå. PACOM Unison samlar all information på en plattform och tillhandahåller en överblick över alla pågående aktiviteter vilket leder till att rätt åtgärder kan vidtas.

”PACOM har en medveten strategi att förstå sjukhussektorn. Vi har noga kartlagt de behov och utmaningar som sjukvården står inför när det kommer till säkerhet och anpassat vår säkerhetslösning därefter. Idag ser vi resultat av detta då flera stora sjukhus både i Sverige och internationellt har insett hur väl Unison möter deras behov och valt att implementera den övergripande plattformen. Att Nya Karolinska Solna-projektet har valt att installera Unison är därför för oss ett bevis på att sjukhuset verkligen värdesätter patienters, besökares och anställdas säkerhet”, sa Håkan Björkman, säljchef hos PACOM i Norden.

Leveransen av säkerhetslösningen för detta projekt utförs av STANLEY Security som har mångårig erfarenhet av och expertis inom installation, driftsättning och tekniskt underhåll.

Comparte este artículo