Varför distribuera passerkontroll i filialen

Många finansinstitut överväger att använda passerkontroll till sina butiker och fördelarna med att göra det är många. Företagets passerkontroll ger centraliserad hantering och kontroll, rapportering av handhavandet, förbättrad säkerhet och minskade administrationskostnader jämfört med de äldre nyckelhanteringssystem som finns.

Här är några exempel på fördelar med passerkontroll:

 

  1. Nycklar och fler nycklar: De fysiska nycklarna är inte direkt säkra, de kan enkelt kopieras och när anställda eller entreprenörer slutar, lämnas de inte tillbaka vilket resulterar i att platsen måste byta lås. Passerkontroll ger en finansiell institution möjlighet att enkelt lägga till och ta bort andvändarrättigheter snarare än att försöka distribuera och hämta nycklar. Nyckelhantering och låsbyterna är ineffektiva och dyra.

 

  1. Bankomatåtkomst: I ett samtal med en stor finansiell institution letade säkerhetsteamet efter en lösning som skulle göra det möjligt för dem att bättre hantera åtkomsten i till bankomaterna. Med nuvarande nyckellåsningssystem insåg de att vissa platser hade så många som 25 nycklar i omlopp med sin personal och flera tjänsteleverantörer. Ett passerkontrollsystem skulle ge en mycket högre säkerhetsnivå och också ge finansinstitutet möjlighet att fjärrhantera åtkomst till dessa platser och tillhandahålla en verifieringskedja.

 

  1. Förhöjd säkerhet: Många finansinstitut har väl dokumenterade och praktiserade låsningsförfaranden vid rån och bedrägerier. En vanlig praxis är att låsa ytterdörren omedelbart efter att gärningsmannen lämnar byggnaden. Detta riskerar personalen i finansinstitutionen i onödan eftersom de ofta inte kan se om det fortfarande finns en risk utanför ytterdörren. Att kunna utlösa en låsning av passerkontroll från kassaplatsen eller annan säkrare plats kan enkelt och effektivt låsa ned platsen med mindre risk för personalen och förbättra personalsäkerheten.

 

  1. Åtkomst på flera nivåer: Som med flera företag tillhandahålls vissa tjänster utanför öppettiderna, såsom städning, intern postleverans, entreprenadåtkomst och underhåll av byggnader. Flera av dessa tjänster förväntas komma in och ut inom vissa tidsramar och de förväntas att aktivera larmsystemet vid avgång, vilket tyvärr inte alltid sker som planerat. Ett integrerat säkerhetssystem erbjuder ett passerkontrollsystem med integrerat larmsystem. Funktioner som denna kan erbjuda förprogrammerade till- och frånkopplingstider eller att till -och frånkoppling görs med hjälp av passerkortet vilket tar bort behovet av larmpanel. Det kan också tillhandahålla en granskningslogg vilket ger en god kontroll över när tjänsteleverantören kom in och lämnade anläggningen. Att ha olika zoner i anläggningen kan också tillåta passerkontrollsystemet att ge åtkomst till de områden som tjänsteleverantören behöver ha åtkomst till samt neka till områden de inte har rättighet att beträda. En ytterligare funktion med ett integrerat larm är att det endast avaktiverar de nödvändiga larmzonerna och lämnar känsliga områden fortfarande skyddade och fjärrövervakade.

 

  1. Öppna/stäng: Finansinstitut litar på att deras personal öppnar och stänger kontoren i tid. Att öppna en plats innehåller ofta en platsgenomgång innan den öppnas helt för affärer. Detta har blivit en gynnad tid för brottslingar att försöka på att råna eftersom de vet att larmsystemet är avstängt och det bara finns en person på platsen. Passerkontroll för företag kan användas för att förhindra att andra kommer in på plats efter att dörren har öppnats, men innan filialen är öppen för affärer. Det ger också ett granskningsspår av vem som öppnade och stängde och när.

 

För mer information om våra lösningar, kontakta oss: https://pacom.com/us/contact-us-online-today/

 

Comparte este artículo