Hiss Controller

PACOM 1065 HISS CONTROLLER används för att kontrollera åtkomst till våningar som servas av en hiss, där ett låg-nivå hiss-gränssnitt används. Detta utförs genom att avbryta ledningar mellan hiss och dess kontrollpanel med reläer, så att PACOM systemet avgör om inte hissen kan nås, och kan också bestämma vilka våningar som kan väljas.

I allmänhet installeras en kortläsare i hissen, och när ett giltigt kort dras, kommer ett urval av knappar för våningarna som är godkända för kortinnehavaren, att aktiveras. När en våningsknapp väl trycks in, kan inga andra våningar väljas.

PACOM 1065 hiss controller

PACOM hiss controller stöder också ””lägenhets””-hantering. I det här fallet, kan personen i lägenheten trycka på en knapp för att ge en besökare tillgång till den våning som lägenheten är på. När besökaren går in i hissen, kan bara golvet som har beviljats tillgång, att vara valbar.

När du är ansluten till en integrerad passerkontroll och intrång controller, kan varje PACOM hiss controller styra åtkomst till upp till 16 numrerade våningar.

TILLGÄNGLIG I FÖLJANDE REGIONER:

Asia Pacific | Australia | Latin America | North America | Middle East | Nordics | United Kingdom | Central Europe | Southern Europe

Om din region inte dyker upp kontakta oss för mer information.

Behöva hjälp
Kontakta oss för expertråd för dina behov och budget.