Trådlös Säkerhet Gränssnitt

PACOM möjliggör integration med utvalda tredje part trådlösa system för att tillhandahålla en komplett larm-och access lösning för kontroll.

Trådlösa säkerhetsenheter är idealiskt för svårt och/ eller otillgängliga områden på en plats, och som är speciellt bra när rörlighet krävs. En hängande lösning, till exempel, ger en lagerchef förmåga att utlösa ett larm från var som helst på plats eller i närheten utan besvär av en sladd. PACOM systemet stöder ett sortiment av trådlösa system för intrång och åtkomstkontroll system – som alla kan samexistera med en fast lösning.

Behöva hjälp
Kontakta oss för expertråd för dina behov och budget.