Sentrion Centralenheter

VAD ÄR EN SENTRION CENTRALENHET?

Sentrion centralenhet är ett säkerhetssystem som används till att administrera, styra och övervaka larm- och passeraktiviteter i din verksamhet. Genom integration med den överordnade säkerhetsplattformen PACOM Unison möjliggör Sentrion centralenhet full kontroll över dina dörrmiljöer och larmområden.

VARFÖR SKA DU VÄLJA EN SENTRION CENTRALENHET?

Tack vare integrationen av larm- och passerfunktioner via samma centralenhet är det möjligt att skapa händelsekedjor och regler som sammanför larm och passeraktiviteter. Sentrion ® ansluter till flera av de vanligast förekommande larmsändarna på marknaden för säker och godkänd överföring till larmcentraler.

Centralenheten har stöd för alla på marknaden kända kortformat och systemet kan enkelt kompletteras med nya format. Behörigheter till dörrar styrs enkelt genom att skapa eller modifiera tidsscheman. Systemet har en inbyggd kalender som håller reda på typ av dag och den kan enkelt kompletteras med egna specialdagar. Alla händelser i passersystemet loggas och presenteras i logglistan. I loggen går det att göra sökningar och filtrera ut händelser till exempel under en viss tid, på en viss kortläsare eller för en viss användare.