Sentrion Duo – 2 Dörrcentraler

Sentrion Duo är en passerkontroll och inbrottslarm 2 dörrcentraler med direkt anslutning av två kortläsare (OSDPv1 / v2), 8 ingångar och 5 utgångar. Dessutom kan upp till 9 DSS-enheter anslutas via RS485.

Enheten kan anslutas via Ethernet -, till överordnade hanteringssystemet / säkerhetsprogram. Sentrion Duo stödjer en pekskärm-DSS Touch kontrollpanel.

Sentrion Duo innehåller mycket kraftfulla monteringsfunktioner, inbrottsfunktioner och tillstånd-kontrollerade åtgärder vid programmering. Alla Funktioner är väl integrerade med varandra. Sentrion Duo kan hanteras och konfigureras via inbyggt webb-gränssnitt eller via överordnade system. Väl konfigurerad, Sentrion Duo är helt självständig och fungerar oberoende av överordnade system.

Behöva hjälp
Kontakta oss för expertråd för dina behov och budget.