Besökssystem Integration

För att erbjuda ett utbud av avancerade funktioner kring besökshantering till kunder, har PACOM GMS integrerats med EasyLobby® svit av program för besökshantering. Detta gör det möjligt för GMS kunder att dra nytta av funktioner som ID-skanning, webbaserade besökare med förregistrering, bevakningslistan och självregistrering för besökaren med hjälp av touch-screen-enheter.

Behöva hjälp
Kontakta oss för expertråd för dina behov och budget.