Hiss och Destination Avsändande System

Hög nivå av integration kan uppnås mellan PACOM och ett utbud av Hiss-och ledningssystem. Åtkomstkontroll kan användas på specifika våningar baserat på tid på dygnet, och platsrapporter av kortinnehavaren kan också genereras.

Behöva hjälp
Kontakta oss för expertråd för dina behov och budget.