Larmövervakning av alla händelser på ett enda användargränssnitt

Programmet för larmövervakning inom PACOM GMS ger en sammanställning och status i realtid av alla händelser på ett enda användargränssnitt. Larmen sorteras och visas enligt prioritet, och det grafiska formatet med olika färgkoder ger PACOM GMS användare en utmärkt översikt av statusen av hela systemet för att säkerställa att händelser görs på rätt sätt.

Instruktioner för operatören visas automatiskt och kan kompletteras med video och grafik från tillägg som Google Maps, Microsoft MapPoint och Bing Maps som kraftigt förbättra användarens medvetenhet och förmåga att agera på ett larm.

GMS’s unika Sammanfattningshanterare ger en sammanfattning i realtid av alla fjärrlösa faciliteter på ett enda användargränssnitt. Varje plats är avbildad som en färg-kodad ruta som indikerar status i realtid av hårdvaruenheter. Användare kan peka och klicka på varje ikon som representerar en fjärrlös anläggning, och kan ””detaljera ner”” på en grafisk platskarta som visar den dynamiska statusen för varje enhet.

Behöva hjälp
Kontakta oss för expertråd för dina behov och budget.