Godkänd Integrators

Medlemmarna i PACOM Alliance Nätverk (PAN) utgör olika områden av produkter som kompletterar PACOM’s erbjudande globalt. Medlemmarna i PAN är också ledande inom sina respektive branscher och delar ett engagemang att arbeta tillsammans med PACOM för att säkerställa integrationen av förtroende mellan våra produkter.

PAN programmet infördes i januari 2009 och vi fortsätter kontinuerligt att registrera nya medlemmar som uppfyller kraven.