Åtkomstkontroll & Intrång

PACOM controllers och tilläggsmoduler ger ökad flexibilitet och gör det enkelt och kostnadseffektivt att utöka ditt system.

PACOM har två serier av controller erbjudanden för antingen GMS eller Unison Plattformar. Varje serie har en unik kapacitet, men alla våra controllers har dubbla funktioner, stöd för både inbrottslarm och åtkomstkontroll funktioner. Detta innebär att controllerns dubbla funktioner tillför mer värde än summan av två separata system.