Hantera Din Säkerhet Från En Enda, Integrerad Plattform

PACOM erbjuder integrerade programlösningar för säkerhetshantering för campus och multi-site miljöer

Hantering av säkerhetsövervakning av flera hot och händelser som sträcker sig från åtkomstkontroll och inbrottslarm till brand och översvämningar. Dessa övervakningssystem är ofta ”självständia” – teknik som rapporterar för sig.

PACOM’s programvaru-plattformar ger ett svar genom att integrera video, intercom och larm sensor-signaler över flera tekniker i en enda öppen arkitektur och användargränssnitt. Detta ger tillförlitlig automatiserad interoperabilitet, förbättrade svarstider och större insikt i incidenter än självständiga system.

PACOM uppdaterads ständigt och har plats för ny teknik allt eftersom de förs ut på marknaden. Om ditt företag kör två eller flera undersystem, är det troligt att PACOM’s integrerade lösningar kommer att minska era utbildning och service kostnader och förenkla din rapportering och förståelse för hot och incidenter.