PACOM Professionella Tjänster

Pågående, långsiktig support är viktigt för oss. Med PACOM Professionella Tjänster, får slutanvändaren support med integrering och optimering av deras system, och ser till att de kan dra full nytta av sin befintliga infrastruktur. Eftersom vi anser att i dagens värld, så är det helt enkelt inte tillräckligt att bara sälja produkter.

Som en del av Professionella Tjänster, erbjuder PACOM ett Kundtjänstprogram. Vårt mål är att leverera skräddarsydda service-lösningar för att säkerställa att slutanvändarna kan vara säkra på att deras system är kvar på en hög nivå, vilket ger optimal säkerhet, trygghet, framgång och stolthet. Med vår kundtjänst, erbjuder PACOM ett utbud av service och supportprogram som är anpassade till ett spektrum av krav, system och budgetar.

Kontakta oss
Kontakta en lokal service specialist. PACOM Systems support hjälper dig.