Campus Säkerhetssystem som Skyddar Personal och Elever på Skolor och Universitet

Att etablera och upprätthålla en trygg och säker miljö, i linje med skiftande regler och begränsningar av en tajt budget är en utmaning för hela utbildningssystemet, från grundskolan ända till universitetet och campus-miljöer. PACOM erbjuder integrerade säkerhetslösningar som uppfyller den utmaningen.

Säkerheten har rört sig högre och högre upp på dagordningen för utbildningsinstitutioner på senare år, då risken för brottslighet och våld har ökat. Skolor, högskolor och universitet – ofta med begränsade resurser – är i behov av kostnadseffektiva, tillförlitliga och flexibla säkerhetssystem – för att hjälpa dem att uppnå deras skyldighet att ta hand om personal och studenter.

PACOM’s utrustning av åtkomstkontroll och Unison’s programvara används i stor utsträckning i campus-miljöer för att ge en enda integrerad lösning för skydd av människor, egendom och tillgångar över flera byggnader. PACOM gör det möjligt för kunden att begränsa obehörig åtkomst till områden med värdefull utrustning (såsom bibliotek, IT-rum och laboratorier) och för att skydda ”säkra” områden och medicinsk utrustning) och att hantera student ID-referenser för att få tillgång till händelser inom campusområdet.

KRAFTFULL PROGRAMVARA I HJÄRTAT AV SYSTEMET

PACOM’s öppna integrerade plattform som kallas Unison fungerar skickligt som en ””bro”” mellan säkerhetssystem och övriga delsystem.

Unison integrerar signaler som tas emot inom hela sitt larm, åtkomstkontroll, brand, intercom och videosystem för att ge en översikt i real-tid av campus-säkerhet för att stödja både små och stora pedagogiska webbplatser.

Ett användarvänligt grafiskt användargränssnitt, lätt funktionalitet och effektiv bulk-programmering gör administrationen enkel och sparar tid.