Dörr, Valv och Hiss Controllers

Våra dörr-controllers fungerar som en länk mellan huvudlarmet och åtkomst controller och en kortläsare-enhet eller dörr. On-board minneskapacitet tillåter dörr-controllers att lagra information om passerkort, eller koder som används, vilket möjliggör att arbeta på en begränsad nivå när du är offline mot huvud-controllern.

Våra valv-styrenheter är utformade för att ansluta viss valv-utrustning så som detektorer vid seismiska vibrationer och valvdörrar med våra huvudlarm och passersystem controllers.

När du behöver kontrollera åtkomsten till våningar som kan nås med hiss, kan en PACOM hiss-controller komma att tillgodose dina behov. I allmänhet installeras en kortläsare i hissen, och när ett giltigt kort dras, kommer ett urval av knappar för våningarna som är godkända för kortinnehavaren, att aktiveras. När en våningsknapp väl trycks in, kan inga andra våningar väljas.