Läsare & Tillbehör

Inkludera ditt företags logotyp i en elegant, high-end läsare med touch-funktionalitet, eller använd vår smala läsare med vandalsäkert hölje för att skapa tillgång till områden med begränsat utrymme och synlighet.