Öppen Integration

PACOM öppna API-filosofi tillåter integration mellan PACOM GMS, PACOM Unison och tredje parts system, såsom hanteringssystem för kortbesökare (t ex EasyLobby) och human resources program. Detta leder till högre operativ effektivitet då den delade information mellan PACOM GMS-och HR-system endast kräver att de anställdas uppgifter ändras på ett ställe.

Stöd för gemensamma kortläsare som HID och Mifare via Wiegand protokoll säkerställer att användare kan använda den bästa av dagens kortläsare och njuta av den senaste utvecklingen inom biometri.

Systemet kan kommunicera med fastighetsautomation apparater genom VVS-protokoll BACnet och Modbus, och tillåter ett kortsvep för att aktivera belysning och luftkonditionering för en viss våning.

Ett intelligent gränssnitt mellan PACOM Controllers och Inovonics trådlösa larm-enheter gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt installera panikknappar och PIRs, så väl som andra enheter.