Fjärrlös Hantering

PACOM lösningen gör det möjligt för alla säkerhetsrelaterade delar att styras centralt, regionalt och/eller lokalt. Om det är ett datanätverk som ansluter olika faciliteter, kan tekniken som kommer med PACOM användas för att konsolidera flera platser och aktivera centraliserad fjärrstyrning. Detta innebär att från en central plats, kan användarna hantera åtkomstkontroll, generera rapporter, utföra programmering förändringar, utföra fjärrdiagnostik och fjärrunderhåll.

Behöva hjälp
Kontakta oss för expertråd för dina behov och budget.