Komplett Besökssystem Integration

UnisonVisit är en komplett lösning för besökshantering och utformad för att ersätta den för manuella besök. Systemet administrerar besökare, skriver ut namnskyltar och skapar förutsättningar för hantering av automatiska besökare.

UnisonVisit passar alla typer av anläggningar, är lätt att använda och konfigureras för att passa dina behov. Som en lösning för en reception till flertalet receptioner, i flera länder, med stöd för flera språk.

UnisonVisit skapar användare och kort i Unisont i början av besöket och tar bort dem när besöket är över, med UnisonVisit kan besökaren automatiskt aktivera kort som användas under besöket. Systemet levereras som en del av Unison och förenklar flödet av besöka i receptionen för både besökare och personal.

UnisonVisit skapar en professionell bild av företaget, tack vare den automatiserade processer. UnisonVisit kommer med en skrivbordsklient, självregistrerings-klient, webb-portal för registrering och hantering av automatiska besökare.

Välj mellan att hyra UnisonVisit som en tjänst eller installera systemet i din IT-miljö. Vi hjälper dig med installation, konfiguration och utbildning.
UnisonVisit kan levereras komplett med mjukvara, hårdvara, installation, utbildning, dokumentation och driftsättning.

Behöva hjälp
Kontakta oss för expertråd för dina behov och budget.