Nyckelskåp och Lås skåp Hantering

PACOM Unison är en marknadsledande plattform med möjlighet att länka med ASSA Abloy Traka® intelligent key management system och skåp lösningar för att hantera och styra åtkomst till ett företags viktigaste tillgångar. När en konventionell nyckel blivit stulen, kommit bort, eller av misstag tagits hem, äventyras säkerheten och organisationen är plötsligt utsatt. Även om inget är stulet, och ingen skada har skett, kan kostnader och olägenheter för montering av nya lås och påverkan på produktivitet vara betydande.

Traka kan avsevärt minska kostnaderna för förlust genom olyckshändelse, stöld, personliga skador och driftstopp.

Integrationen mellan Unison och ASSA Abloy Traka tillåter omfattande key management på faciliteter såsom datacenter, hälso-och sjukvårdsinrättningar, universitet, kommuner, myndigheter och andra liknande applikationer.

Användaren presenterar en access-kort till en läsare för att öppna nyckelskåpet och få tillgång till en vald nyckel. Alla åtgärder och händelser loggas i Unison och kan nås när som helst. Unison kan konfigureras för att aktivera ett larm om en nyckel inte återlämnas i tid. Unison kan också programmeras för att aktivera en händelse när en nyckel lånats eller returneras sent.

Unison’s integration med Traka stöder automatisk uppladdning av konfiguration, vilket gör det effektivt för att ladda upp data till användartaggar eller för att uppdatera tidsplaner.

Behöva hjälp
Kontakta oss för expertråd för dina behov och budget.