INTEGRERAT SÄKERHETSSYSTEM FÖR FLYGPLATSER

Tusentals anställda och passagerare, samt hundratals företag, reser runt på en flygplats varje dag. Externa hot såsom terrorism ställer höga krav på hantering av säkerhet när det gäller övervakning, där larm-och passkontroll är integrerade på ett lättillgängligt sätt för snabb kontroll vid misstanke om hot mot säkerheten.

Behörig hantering och korrekt överblick av personer som rör sig inom olika delar av flygplatsen är ett måste. Mängden av information och aktiviteter att hålla koll på och förhindra, förelägger ett automatisk säkerhetssystem som kan visa upp alla delar på ett enda användargränssnitt.

Ett bra säkerhetssystem för flygplatser bör ha möjlighet att integrera med befintliga säkerhetssystem för att bevara den ursprungliga investeringen och samtidigt ge en öppenhet för dig som kund att välja en mix av delsystem för att passa din flygplats unika behov. Du kommer att kunna ersätta delar av din säkerhetslösning i framtiden utan att behöva byta hela säkerhetslösningen eller fastna i ett beroende av en enda leverantör.

Integrera larm, lösenordskontroll, video och lokala underavdelningar

Ett kostnadseffektivt och framtidssäkert säkerhetssystem kan integrera larm, passkontroll och video samt delsystem, såsom en flygplats lokala personalhanteringssystem. Integrationen innebär att system som bytts, kan hanteras från ett gemensamt användargränssnitt så att användaren inte behöver växla mellan olika program för att få tillgång till information och verktyg.

Systemet för säkerhetshantering bör kunna hantera stora användardatabaser där olika typer av passbehörigheter kan kopplas till användare baserat på typ av område, dag eller tid. Kameror bör kunna hanteras centralt och kopplas till larm så att videokontroll aktiveras automatiskt i händelse av larm.

Anpassa din användarbegränsning

Vi har alla olika preferenser och vanor av användargränssnitt. Ett konstigt användargränssnitt kan vara en stor frustration i det dagliga arbetet och leda till minskad effektivitet och onödiga brister i hantering av säkerhet. Förmågan att anpassa användargränssnittet efter varje användares önskemål är därför en viktig komponent för ett bra säkerhetssystem. Genom att välja vilken information som ska presenteras på skärmen och strukturera information på ett sätt som är logiskt för den enskilde användaren, blir hanteringen av systemet tidseffektivt och logiskt för varje enskild användare. På samma sätt kan användarroller skapas där en vald roll har ett gränssnitt med utplacerade verktygsfält, menyer och grafiska vyer.

PACOM Unison som ett överordnat system

PACOM Unison är ett integrerat system för säkerhetshantering som ger dig möjlighet att hantera pass, larm, brand -, video-och hamn-telefoni från ett enda intuitivt användargränssnitt.

Unison gör just nu stor framgång inom transportsektorn, där fyra av Sveriges största flygplatser har valt att implementera Unison som sitt överordnade säkerhetssystem.

Unison förmåga att kommunicera med olika delsystem tillåter dig att bevara ditt ursprungliga system eller välja en kombination av leverantörer som du anser mest lämpliga för din anläggning och sammanfoga dem på en modern plattform. De olika delsystemen som är en del av Unison kan länkas samman med varandra genom så kallade ””intelligenta regler””. Dessa intelligenta regler kan innehålla ett stort antal uttryck som definierar vad, hur och när en viss åtgärd eller kommando ska aktiveras.

Komma i kontakt
Våra lösningarexperter hjälper dig gärna med deras råd.