MEDDELANDE TILL VÅRA PARTNERS GÄLLANDE COVID-19

Bästa partner 

Som värderad kund för PACOM ville vi höra av oss och tacka för förtroendet du ger oss att hålla dig, dina medarbetare och dina anläggningar säkra.

Med utgångspunkt i säkerhet och trygghet ville vi dela med oss vad vi gör för att begränsa riskerna för våra medarbetare, kunder och partners avseende det nya coronaviruset (COVID-19). Vi fortsätter att aktivt och effektivt hantera våra affärer, även i dessa tider med COVID-19, med tre viktiga målsättningar i tanke: 

  1. Se till att våra medarbetare och deras familjer är säkra.
  2. Säkerställa att vår verksamhet fungerar fullt ut så vi kan fortsätta serva våra kunder.
  3. Ta vårt ansvar som samhällsmedborgare för att förhindra spridning av viruset. 

För att erbjuda en hälsosam arbetsmiljö och förhindra spridning av COVID-19 har vi infört globala och regionala resebegränsningar. Vi uppmanar våra medarbetare att hålla sina möten virtuellt. Och vi fortsätter att följa riktlinjer från WHO och CDC gällande metoder för personligt skydd och gällande resor.

Vi fortsätter att noga övervaka situationen och vi strävar efter att säkerställa att vår kärnverksamhet fortsätter fungera för att serva dig.

För att upprätthålla konsekvens och stabilitet för våra partners och deras slutanvändare följer vi noga effekten som den nuvarande situationen har på våra leverantörer. Det har varit ”alle man på däck” i företaget för att lindra påverkan av coronaviruset på vår leveranskedja med dagliga åtgärder som även inkluderar vårt ledningsteam. Vi har vidtagit åtgärder i form av förtida upphandlingar i vår leveranskedja för att minska eventuella risker.

Vi kommer att fortsätta kommunicera med dig under de kommande veckorna. 

Tack så mycket för att du anlitar oss. Vi värderar ditt förtroende för oss och ser fram mot att fortsätta serva dig.

Bästa hälsningarBill Hobbs, VP of Global Sales, PACOM och Brad McMullen, General Manager, PACOM