PACOM’s integrerade säkerhetslösning minskar antalet falska larm inom en banks säkerhetmiljö

PACOM kompetens inom att skicka fjärrlarm till en central plats för övervakning, samtidigt som det ger lämplig backup möjligheter till kommunikation i händelse av en nödsituation.
Zürich Cantonal Bank (ZKB) är den största regionala banken i Schweiz. I och med att det är en regionalt baserad bank, så är dem inte privatiserade och inte noterade på någon börs till skillnad från många andra stora spelare i deras storlek. Baserat på de större Zürich-området, så grundades ursprungligen ZKB år 1870. ZKB har ett rikt arv av att ge banktjänster av hög kvalitet till sina kunder och är stolta över att kunna erbjuda ett komplett utbud av finansiella tjänster.

ZKB är bara en av 5 banker i världen att få ett ”AAA-rating från alla 3 stora kreditvärderingsinstituten och är därför allmänt accepterad som en av de säkraste banker i världen.

Med mer än 4800 anställda och över 100 kontor och filialer, har ZKB inte bara en närvaro i Zürich, men har också platser baserat internationellt.

SÄKERHETSUTMANINGAR

För att garantera säkerheten för sina kunder, personal och tillgångar, stod ZKB inför ett antal viktiga utmaningar i valet av ett tillförlitligt och lämpligt säkerhetssystem, inklusive:

  1. För att hitta ett säkerhetssystem som på distans kunde säkra deras 180 kontor, filialer och uttagsautomater, men ändå ge dem möjlighet att kommunicera och hantera alla larm centralt.
  2. Flexibiliteten att styra åtkomsten till dess kommersiella anläggningar från samma centrala plats, utan att behöva skicka en väktare eller personal.
  3. Minska behovet för ett hyrt linjenät och spara en betydande återkommande investering i icke-väsentliga kostnader för infrastruktur.
  4. Uppnå en sekundär metod för larmöverföring när de viktigaste kommunikations-kanaler inte är tillgängliga.
  5. Förmågan att kommunicera med sin befintliga videoövervakning och sitt Human Resource program.

PACOM SÄKERHETSLÖSNING

PACOM var bland ett av antal system som utvärderades av ZKB att säkra sina värdefulla tillgångar. Men efter noggrant övervägande av ZKB, var dem övertygad om att PACOM Systems var bäst positionerat för att möta deras krävande behov. Deras beslut fokuserade på PACOM kompetens inom att skicka fjärrlarm till en central plats för övervakning, samtidigt som det ger lämplig backup möjligheter till kommunikation i händelse av en nödsituation. PACOM ger också möjligheten för ZKB att övervaka deras eget säkerhetssystem 24×7.

PACOM’s kommunikation över TCP/IP tillät ZKB att dra full nytta av sin befintliga infrastruktur som ger sambandet mellan deras centrala övervakningplats och 180 oberoende faciliteter. Med den extra möjligheten att använda det vanliga telefonnätverket för backup kommunikation, så levererade PACOM lösningen detta helt och hållet.

För att slutföra PACOM säkerhetslösningen, garanterade integrationen av Bosch Divar video-system att ZKB var i en position att inte bara övervaka tillgång och inbrottslarm centralt, men också kombinera denna med kraften i video övervakning, så att de kan kontrollera larm visuellt.

RESULTAT

PACOM lösningen representerade en utmärkt investering för ZKB då den öppna arkitekturen av systemet gav flexibilitet att lägga till nya funktioner och öka bankernas behov under tillväxt. Dessutom kunde ZKB minska deras beroende av hyrda förbindelser, vilket gjorde en betydande inverkan till en mycket positiv ROI (Return On Investment) kalkyl.

Genom PACOM lösningen, kunde ZKB också avsevärt minska antalet falska larm inom deras säkerhetsmiljö. Genom att ge flexibilitet för säkerhetspersonal för att verifiera larm in-house, innan engagerande räddningstjänst, har ZKB minskat sina totala kostnader och ökat deras egen säkerhet och effektivitet.

Slutligen, HR-gränssnitt gav också ett antal effektivitetsvinster genom att tillåta delning av data mellan system. ZKB personal kunde spara både värdefull tid och samtidigt förbättra kvaliteten på sin data.

Comparte este artículo

Relaterade bilder