Lär känna PACOM — Fördelarna för detaljhandeln Del I

PACOM’s överordnade säkerhetsplattformar GMS och Unison har nu funnits med på den globala marknaden i årtionden. De flesta av de största bankerna i världen litar på PACOM för deras passer och larmsystemlösningar. Funktionerna och fördelarna som finns med ett PACOM-system passar anmärkningsvärt bra till andra vertikala marknader. Richard Joslin, Senior Director – Global Sales för PACOM
  redogör om varför PACOM också är valet för många stora företag inom detaljhandeln.

 

Vilka är då de största utmaningarna för de stora företagen med många geografiska platser?

I de flesta detaljhandelsmiljöer arbetar man förebyggande med de mest utmanande problemen inom säkerhet och svinn. Alla stölder är inte nödvändigtvis kundrelaterat den största förlustkällan är vanligtvis anställdrelaterade. Intern stöld kan ta många former, felmarkerade varor, ett så kallat ”kompis-pris” (att ge bort saker till vänner/släktingar), inventeringsbedrägerier eller helt enkelt att ta ut artiklar via bakdörren eller lastzon. Att lösa dessa problem med nyckelhantering och larmkoder kan vara väldigt utmanande att hantera, särskilt företag med många olika platser. En nyligen avslutad eller missnöjd anställd med tillgång till en butik kan bli en stor källa till vandalism, bedrägeri och förlust. Öppnings- och stängningsförfaranden delegeras ofta till icke-chefspersonal i oövervakade miljöer vilket skapar möjlighet till oärlighet som leder till kostsamma förluster.

 

Beskriv den perfekta PACOM-detaljhandelskunden. Vilka PACOM-funktioner och fördelar tjänar den här kunden så bra? Den perfekta PACOM-detaljhandelskunden har flera geografiskt spridda platser och vanligtvis flera ingångar såsom huvudingång, nödutgång och lastzon. Dessa kunder har ofta begränsade ytor för hantering av högvärdesinventering och/eller kontanthanteringsrum. PACOMs lösningar passar utmärkt för detaljhandelsmiljöer eftersom larm och passerkontroll kombineras i en enda enhet som hanteras och övervakas centralt. Inloggningsuppgifter kan knytas till en individ och samma PIN-kod kan fungera som både larm och passerkontroll kod. Kunden kan skapa identitetsverifiering med flera faktorer genom att kombinera kort och kort + kod, kontaktlösa appar (smartphone), biometri och andra sett för att säkerställa att identiteter och alla aktiviteter kan spåras och rapporteras. Att knyta larm och passserhändelser till specifika videoövervakningsdata kan påskynda och säkerställa utredningar och på så sett få en fullständig bild av incidenten. PACOM: s förmåga att skapa flera användarroller och områden gör det möjligt för butiksägaren att noggrant kontrollera vart en anställd får gå och vem som har rätt att aktivera eller avaktivera larmsystemet. PACOM-systemet tillåter skapandet av olika användarroller. Rollerna gör det möjligt för butiksägaren att skapa färdiga mallar med olika användarnivåer, exempelvis de anställda inom kontanthanterings som får tillgång larmområdet för kontanterna eller städpersonalen som får åtkomst till de specifika delarna av butiken inom en viss tid.

 

Denna granskning av detaljhandelns specifika utmaningar och vad PACOM erbjuder för att säkerställa bättre trygghet är en bra översikt över PACOM-systemens kapacitet. I del II är vårt fokus inom detaljhandel, där vi kommer gå in på mer detaljerad information om hur PACOM framgångsrikt kan hjälpa detaljhandeln.

Comparte este artículo