Lär känna PACOM — Fördelarna för detaljhandeln, Del II

I del I av denna fortsatta serie av bloggar som är riktade till olika vertikala marknader, Richard Joslin, Senior Director – Global Sales för PACOM, gick igenom de unika behoven hos detaljhandeln och vad PACOM erbjuder till denna stora och växande marknaden. I del II kommer vi gå igenom fördelarna som PACOM ger med systeminstallation, central systemövervakning, realtidsrapportering, skalbarhet och mycket mer där till.

Hur har säkerheten för detaljhandeln utvecklats – vilka är de senaste innovationerna som förbättrar detaljhandelns säkerhet? Detaljhandelns säkerhet har utvecklats på flera sätt och den kommer att fortsätta att utvecklas. Historiskt sett så var nyckelhanteringen en riktig huvudvärk, det är dyrt och nycklar kan lätt gå förlorade eller kopieras. Larmsystem aktiverades eller avaktiverades beroende på tid på dagen och man använde sig av generella larmkoder som delades mellan personalen. Förlustförebyggande arbete gjordes huvudsakligen av interna utredare som manuellt tittade efter ”misstänkt” aktivitet. Nu för tiden så är säkerhet- och förlustförebyggande arbetet en del av ett nätverk som inkluderar artikelspårning genom inbäddad RFID-märkning (radiofrekvens-ID) och elektronisk artikelsökning (EAS), högupplöst videoövervakning, centraliserade passersystem och linjeövervakade larmcentraler. Undantagsrapportering övervakar kassaregistertransaktioner som letar efter ovanliga aktiviteter så som borttagna köp i kassan, mycket låga belopp, höga återbetalningsbelopp och låga försäljningssiffror. Inventeringen är nu förtiden mycket mer automatiserad, vilket gör att bortfall kan upptäckas snabbare och mer exakt. Alla dessa tekniker är kompabila med varandra för att ge säkerhet och förlustförebyggande enheterna en högre grad av synlighet och kontroll.

Vilka fördelar erbjuder PACOM detaljhandel när det gäller installation? PACOM-lösningarna ger en mycket tillförlitlig plattform med passerkontroll integrerad med inbrottslarm. Eftersom det är ett integrerat system så kan exempelvis en passiv rörelsedetektor användas som larmingång när den är tillkopplad och samma enhet kan vara en dörröppning under normal butikstid, vilket eliminerar behovet av redundanta enheter. PACOM-systemets manöverpanel kan användas för både inbrottslarmet och passerkontroll och kan kombineras med en kortläsare för att ge multifaktorsäkerhet. Larmsystemet kan övervakas av alla tredjepartsleverantörer som har SIA alternativt ”Contact-ID”.  Det mångsidiga överordnade säkerhetssystemet GMS ifrån PACOM ger användaren en enda plattform för att installera, konfigurera och hantera både inbrott och passerkontrollfunktioner. Detta möjliggör enklare installation och underhåll och en beprövad, kostnadseffektiv lösning för detaljhandeln.

Använder större mängden slutanvändare i detaljhandeln centraliserade övervakningscentraler och gör PACOM-lösningen fjärrhantering mer effektiv? PACOM Systems Event Monitoring and Control System (EMCS) -plattform hanterar all kommunikation mellan GMS-programvaran, larmcentralerna på plats och tredjeparts utrustning på fastigheten. EMCS tillhandahåller inte bara kommunikationsplattformen utan ger också en kostnadseffektiv och motståndskraftig kommunikationsplattform med skalbar redundans.

Hur väl är PACOM-lösningen framtidsskyddad? Vad sägs om skalbarhet? PACOM har en lång historia av bakåtkompatibilitet, företaget utvecklar ständigt nya hårdvara och programvarulösningar, så när kunderna bygger ut sin infrastruktur inom säkerhet så kan de vara säkra på att det som installeras idag kommer att fortsätta att stödjas imorgon. Systemen möjliggör otrolig skalbarhet, allt ifrån 1-10 000 butiker/platser. Detta möjliggör distribution globalt och med hantering centralt, regionalt och/eller lokalt beroende på deras föredragna hanteringsmodell. När vi fortsätter att utveckla nya funktioner, funktioner och integrationer från tredje part kommer PACOM Systems att anpassa och expandera för att möta framtidens behov inom detaljhandeln. Dessutom kan PACOM-plattformen ofta återanvända samma enheter som fanns på plats med återförsäljarens gamla larmsystem som larmkontakter, (blixtljus, sirener, etc.) och om de tidigare hade passerkontroll, el-lås kan även de anslutas till de nya PACOM-systemen. Inte bara är PACOM-systemen enkla att installera och skalbara, de skyddar också återförsäljarens tidigare investeringar.

Comparte este artículo