STANLEY Säkerhet Sverige erbjuder en säkerhet-som-en-service-lösning byggd runt PACOM Unison

Mindre anläggningar och organisationer där kunder har begränsade IT eller säkerhetsresurser kan dra stor nytta av STANLEY Säkerhet Sverige moln-baserade tjänst. Brist på tid och brist på kunskap är två viktiga faktorer som kan leda till sårbarheter i säkerheten. Stanley’s cloud-baserade tjänst erbjuder kunderna en möjlighet att minska dessa risker.

”Om du frågar kunder när var sista gången de gjorde en säkerhetskopia av systemet, kommer de flesta av dem att ge dig ett svar. Men om du frågar när var sista gången de åter-skapade och testade systemet, visar det i de flesta fall, att detta aldrig har hänt”, säger Magnus Petterson på STANLEY Säkerhet Sverige.

”Med STANLEY Säkerhet Sverige’s molntjänst uppstår aldrig detta problem. Tanken på lösningen är att kunderna får tillgång till service och drift av deras system på en säker IT-miljö byggd av virtuella servrar som kräver nödvändigt underhåll. Mindre anläggningar kan således utnyttja många av de fördelar som kommer med PACOM Unison, utan att behöva investera i hårdvara eller utbildning av driftpersonal.

”PACOM Unison har verkligen möjliggjort förverkligandet av Säkerhet-som-en-tjänst och det finns många möjligheter att bygga upp och utveckla tjänsten ytterligare, fortsätter Magnus.

Comparte este artículo

Relaterade bilder