Övervakning Strömförsörjning

PACOM 8303’s strömförsörjning ger en reglerad 15VDC leverans för att driva kontrollenheter och kringutrustning och ladda backup-batterier. 8303s är konfigurerad, kontrolleras och övervakas på distans med hjälp av PACOM säkerhetsprogramvara. En PACOM controller fungerar som ett gränssnitt till PACOM 8303 strömförsörjning och ansluts via RS485-gränssnittet.

PACOM 8303 övervakning av strömförsörjning

8303 kommer med en fjärr-diagnostiska resurser som gör det möjligt att simulera strömavbrott för att testa backup batterier och för att övervaka DC-utgång och batteri-spänning. Temperaturen av självaste strömförsörjningen samt det monterade kontrolleras också. 8303 är kapabel att meddela säkerhetssystemet om något som övervakas eller om diagnostiska parametrar faller utanför angivna gränser.

TILLGÄNGLIG I FÖLJANDE REGIONER:

Asia Pacific | Australia | Latin America | North America | Middle East | Nordics | United Kingdom | Central Europe | Southern Europe

Om din region inte dyker upp kontakta oss för mer information.

Behöva hjälp
Kontakta oss för expertråd för dina behov och budget.