Byggnadshantering Systemtillägg

PACOM GMS-system kan samverka med en byggnads centrala styrsystem som använder BACNet och Modbus-protokoll. Detta möjliggör aktiveringen av ett BMS event när ett larm inträffar. Till exempel, när larmsystemet är frånkopplat, kan belysning och luftkonditionering system aktiveras för lämpligt område eller på golvet. På samma sätt, kan ett larm utlösas när ett BMS-larm inträffar, såsom att ett kylsystem slutar fungera.
Integration kan också uppnås med enheter som har en utgång av analog data. Detta innebär att information från verktyg samt sensorer av temperatur och belysning kan läsas av, och olika event kan utlösas beroende på tillstånd av dessa.

Behöva hjälp
Kontakta oss för expertråd för dina behov och budget.