Intercom System

PACOM Unison är utformat för att erbjuda enkel hantering av intercom system för alla typer av företag och erbjuder flexibilitet och användarvänlighet.

Unison stöder flera olika intercom system och för dem samman i ett enda, enhetligt användargränssnitt. Samtal kan sättas i kö, så att de kan besvaras på ett logiskt och effektivt sätt. Status för varje intercom enhet följs upp och presenteras på interaktiva grafiska kartor som gör det lätt att identifiera platsen för samtalet.

Om en åtkomstkontrollerad dörr har förknippats med en intercom station, kan operatören manuellt låsa upp för att ge ett extra lager av autentisering.

Enkel funktionalitet och effektiv bulk-programmering gör administrationen enkel och sparar tid.

Behöva hjälp
Kontakta oss för expertråd för dina behov och budget.