Real-Tid Införskaffning

PACOM GMS’s realtidsmodul gör det möjligt för behöriga operatörer att se vem som är och vem som är ute på platsen. En logg visar alla kortinnehavare som har kommit in och/eller lämnat via nominerade läsare.

Alla typer av läsare kan identifieras som in-post eller ut-post. När en kortinnehavare presenterar sitt kort till en entre-läsare, kommer GMS-skärmen att logga dem som ””INNE””. På samma sätt, kommer deras status att ändras till ””UT”” när de lämnar via exit-läsaren. Kortinnehavarens status uppdateras i realtid så att operatörerna omedelbart vet om någon är innanför eller utanför ett visst område. Detta kan vara användbart vid nödsituationer. Det finns en skriv ut-knapp som är bekvämt belägen på samma skärm så en rapport kan genereras omedelbart.

Behöva hjälp
Kontakta oss för expertråd för dina behov och budget.